Trang chủ > Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Xã Hội > Quân Đội chỉ phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc (Phạm Văn Điệp)

Quân Đội chỉ phải tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc (Phạm Văn Điệp)

Phạm Văn Điệp.
Thứ tư, ngày 06 tháng ba năm 2013
http://phamvandiep.blogspot.ru/2013/03/trong-nhu-ng-n-g-ay-cuoi-thang-2-mot-so.html
Trong những ngày cuối tháng 2 một số lãnh đạo quân đội Nhà nước đang cố tình bao biện để đưa chữ “ Lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam” vào điều 69 ( sửa từ điều 44 của Hiến pháp 1992). Đây là chủ ý của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm vi hiến, phản bội lại Tổ quốc, hạ thấp sự thiêng liêng cao quý của Tổ Quốc mà bất kỳ người dân dân Việt nam nào cũng biết. Trong khi đó, một số lãnh đạo Đảng Cộng sản lại còn có hành vi xấu xa hơn, đó là vu cáo cho những ai góp ý không nên đưa “ câu đó” vào Hiến Pháp là muốn Quân Đội, lực lượng vũ trang không trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại Chính quyền.

Lập luận của những lãnh đạo, đảng viên hay cán bộ, người dân thuộc “tư tưởng” trên không được vững vàng trên các cơ sở sau:

1. Khi những người khác ( như tôi chẳng hạn) không muốn đưa câu vi hiến, phản bội Tổ Quốc đó vào Hiến Pháp không phải vì muốn Lực lượng vũ trang không trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bởi vì khi Lực lượng vũ trang trung thành với Tổ Quốc để bảo vệ Tổ Quốc thì tất nhiên là bảo vệ mọi thứ trong Tổ Quốc Việt Nam trong đó đa số nhân dân Việt Nam và thiểu số là đảng viên Đảng CS Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cũng trong Tổ Quốc Việt Nam, nuôi dưỡng Quân đội cùng lực lượng vũ trang, song Nhân dân cũng không đòi hỏi Quân Đội phải trung thành ( hay trung thành tuyệt đối) với nhân dân, mà chỉ cần Quân Đội tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc. Bởi lẽ Quân Đội trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc, bảo vệ Tổ Quốc thì Nhân dân, Đảng Cộng Sản Việt Nam hay bất cứ ai ở Việt Nam luôn được an toàn và đó là mong muốn chung. Cũng như tư tưởng của Tiền nhân thì chỉ cần: Các lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc và Quân Đội phải hiếu nghĩa với Nhân dân. Như vậy là đủ.

2. Kẻ nào đó cố tình cho rằng loại bỏ câu “Lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam” ra khỏi Hiến pháp là buộc Quân Đội phải “ không trung thành với Đảng” , “đứng ngoài giai cấp”…thì chẳng khác gì tự kẻ đó cho rằng chúng không thuộc về Tổ Quốc Việt Nam khi Tổ Quốc được lực lượng vũ trang trung thành bảo vệ. Khi họ nghĩ như vậy có nghĩa là: Tổ Quốc Việt Nam được Quân Đội trung thành bảo vệ thì họ bị lâm nguy hoặc thiệt hại nên họ bất cần Tổ Quốc Việt Nam được bảo vệ như thế nào mà phải chú ý, trung thành tuyệt đối với họ trước hết. Tôi nghĩ rằng đây là lập luận nếu là của cá nhân thì kẻ đó phải tự giác rời khỏi lãnh thổ Việt Nam trước khi bị kết tội phản bội Tổ Quốc và bị xét xử với mức án cao nhất của nhân dân Việt Nam; nếu là chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc một nhóm có tổ chức thì cũng nên tìm tới vùng vô chính phủ nào trên thế giới mà sinh hoạt vì Việt Nam không cho phép bất cứ tổ chức nào đứng ngoài sự bảo vệ và kiểm soát của Việt Nam khi nó đang trong lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam đang được sự bảo vệ của Quân Đội, lực lượng vũ trang Việt Nam.

3. Quân Đội Việt Nam không phải là một đội quân đánh thuê phải trung thành với bất cứ ai có khả năng dắt mũi hoặc thuê mượn. Quân Đội Việt Nam phải chọn một chủ thể (chỉ một mà thôi) để trung thành, và chủ thể đó không ai khác, đó là Tổ Quốc Việt Nam. Công dân Việt Nam có nghĩa vụ phải trung thành với Tổ Quốc, Công dân Việt Nam phải có nghĩa vụ để đóng thuế nuôi Quân Đội thì không lẽ nào Quân Đội lại trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản, trong khi Đảng Cộng sản chỉ là đày tớ của nhân dân . Đây là một lý luận lạ đời nhất mà bây giờ đang tồn tại ở Việt Nam. Việc nhân dân Việt Nam bắt buộc Quân Đội phải trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc là điều hợp lý, tránh tình trạng kẻ giữ nhà trung thành tuyệt đối với Osin mà nhà chủ không thể bước chân được vào nhà mình.

4. Những người vô tình cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ra Quân Đội nên Quân đội phải trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì cần phải tỉnh ngộ và bổ sung một số kiến thức sau:

a. Đảng Cộng sản Việt Nam không thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam, bởi vì ngày 22-12-1944, Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập do lực lượng Việt Minh thành lập, đứng đầu là lãnh tụ Việt Minh Hồ Chí Minh. Tại thời điểm thành lập, Nguyễn Aí Quốc, Võ nguyên Giáp cũng đã xác định lúc đó là cuộc kháng chiến của toàn dân và sau này Quân đội đều có mục đích bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, đánh đuổi ngoại xâm. Nếu tại thời điểm thành lập mà khẳng định Quân Đội phải trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản hoặc đưa ra lý lẽ Đảng Cộng Sản đẻ ra Quân Đội nên buộc Quân Đội phải trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản thì khó mà xem đó là những người đó có chất xám trong não.

b. Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn Quân Đội, lực lượng vũ trang phải trung thành tuyệt đối với mình đã làm cho khối đại đoàn kết dân tộc bị phá hủy nghiêm trọng vì ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam với vỏn vẹn gần 3 triệu Đảng viên thì Tổ Quốc Việt Nam còn có trên 80 triệu những tầng lớp và thành phần khác nhau không nhận được sự trung thành đó. Việc Quân Đội không trung thành tuyệt đối đại đa số người dân cả nước chẳng khác nào hạ thấp vai trò của lực lượng vũ trang, Quân đội nhân dân thành một đội quân bảo vệ Đảng Cộng Sản. Người dân sẽ nghĩ gì khi lực lượng vũ trang này không trung thành tuyệt đối với Tổ Quốc hay với nhân dân? Thực ra thì ở Việt Nam đang có các Công Ty bảo vệ tư nhân, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn có thể ký hợp đồng thuê họ bảo vệ và đòi hỏi họ phải trung thành tuyệt đối, song việc buộc một Quân Đội nhân dân của toàn dân phải trung thành tuyệt đối thì đó là một sự ngôn cuồng và vô pháp. Tất cả những quan chức trong quân đội có quan điểm này nên đến các công ty bảo vệ tư xin việc chứ không nên tiếp tục sống bằng tiền nuôi của toàn dân.

c. Về ý nghĩa chính trị, khi Quân Đội hoặc lực lượng vũ trang chỉ trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam ( thực chất là nhóm lợi ích cai trị) thì nước ngoài sẽ xem đây là cơ hội khi Quân Đội Việt Nam không trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Đây là đòn cô lập Quân Đội, biến Quân Đội thành lực lượng bảo vệ tư và đẩy Quân Đội ra khỏi sự che chở, nuôi dưỡng của nhân dân và cũng không có nhân dân nào lại nuôi dưỡng lực lượng vũ trang để chúng trung thành với “một nhóm lợi ích cai trị”.

d. Lập luận “ Đảng Cộng Sản Việt Nam vì lợi ích nhân dân, Tổ Quốc” nên phải trung thành tuyệt đối với Đảng thì cũng sẽ vì lợi ích nhân dân, Tổ Quốc cũng là một điều đáng chế nhạo. Thật vậy, chính trong Hiến Pháp nhiều lần đã ghi “ Công dân có nghĩa vụ phải trung thành với Tổ Quốc” thì người ta cũng hiểu luôn “ Công dân không bắt buộc phải trung thành với Đảng Cộng Sản”. Gần 80 triệu dân Việt Nam chiếm trên 90% dân số không có nghĩa vụ phải trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam lẽ nào họ đi ngược lại với lợi ích của Tổ Quốc, nhân dân và dân tộc nếu cứ theo kiểu lập luận trên.

e. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có quyền bắt buộc Đảng viên ĐCS phải tuyệt đối trung thành vì những người này chấp nhận tham gia vào Đảng CS Việt Nam. Quân đội, lực lượng vũ trang họ không phải tất cả là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam nên buộc tất cả họ phải trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản thì đây là tham vọng vô cùng phi lý và trơ trẽn, trừ khi nhóm vũ trang đó chỉ thu nhận 100% là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng lúc đó, đừng nghĩ đến việc nhỏ như tuyển nghĩa vụ quân sự từ trong dân hoặc việc lớn khi đất nước bị lâm nguy đừng trách dân bỏ mặc lực lượng vũ trang sống chết với Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Kết luận theo chủ quan của tác giả:

Để rộng đường dư luận, phía lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nên bỏ kiểu bịt miệng người để tự mình thao thao bất tuyệt mà nên mở các diễn đàn tranh luận công khai giữa những người có lý luận đang bị quy “thoái hóa”, “chống chính quyền”… Cá nhân tôi thì tin tưởng rằng tối thiểu các nhân sĩ trí thức trong nhóm 72 do cựu bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nhóm Cùng Viết Hiến Pháp của Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu và nhiều công dân khác có đủ kiến thức và lý lẽ để chứng minh những điều đúng đắn của họ và người dân sẽ hiểu thấu được những điều cần phải có trong Hiến Pháp Việt Nam tương lai. Tương lai của Việt Nam là Quốc gia dân chủ, Nhân dân là người quyết định vận mệnh đất nước và họ phải được quyền dùng lá phiếu của mình để bầu chọn đội ngũ lãnh đạo đất nước. Đảng Cộng Sản Việt Nam chưa từng được người dân dùng lá phiếu của mình để bầu chọn làm lực lượng lãnh đạo thì hãy tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và hãy để cho nhân dân dùng lá phiếu trực tiếp của họ bầu chọn. Nếu muốn Đảng Cộng Sản Việt Nam được bầu chọn là bao thầu cung cấp lực lượng lãnh đạo thì tối thiểu cũng phải có Đảng thứ 2 nào đó để cho nhân dân chọn để giao thầu . Nếu không có Đảng thứ 2 thì đừng nên áp đặt như nội dung điều 4 hoặc các điều khác có chữ “ Đảng Cộng Sản Việt Nam” trong Hiến Pháp Việt Nam vì đặt vào chỗ nào cũng bất hợp lý, bất công bằng và sẽ sinh đại họa cho đất nước

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s