Trang chủ > Cao Đài, Công Giáo, Chính Trị, Chính Trị-Xã Hội, Phật Giáo, Phật Giáo Hào Hảo, Tôn Giáo, Tin Lành, Xã Hội > Đại diện 5 tôn giáo cùng ra tuyên bố chung về sửa đổi Hiến pháp

Đại diện 5 tôn giáo cùng ra tuyên bố chung về sửa đổi Hiến pháp

Danlambao – Hôm 1/5, đại diện các chức sắc của 5 tôn giáo là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, Công Giáo, Tin Lành – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ, Cao Đài chính thống – Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy đã cùng nhau ra Tuyên Bố Chung về việc sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nội dung bản Tuyên Bố Chung nhấn mạnh đến 8 điểm:
1- Do ý kiến nguyện vọng của toàn dân Việt Nam lập nên, tức là phải trưng cầu dân ý, có Liên Hiệp Quốc giám sát.
2- Tránh tất cả mọi sự lệ thuộc vào ngoại bang, nhất là Trung Quốc.
3- Tránh mọi điều xâm phạm đến quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam như: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội…
4- Bầu cử Quốc Hội, tất cả các đảng phái đều được tự do ứng cử.
5- Bầu  cử chính quyền do dân cử, dân bỏ phiếu trực tiếp dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc.
6- Bầu cử theo thể chế Dân Chủ Tự Do.
7- Tam Quyền Phân Lập rõ ràng.
8- Xây dựng một nước Việt Nam thật sự Hòa Bình – Trung Lập – Tự Do – Dân Chủ; Do Dân – Phục Vụ Dân – Lập Quyền Dân.
Những người tham gia ký tên đại diện cho 5 tôn giáo tại Việt Nam gồm có:
1- Hòa Thượng Thích Không Tánh – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
2- Linh Mục Đinh Hữu Thoại – Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn.
3- Linh Mục Lê Ngọc Thanh – Dòng Chúa Cứu Thế – Sài Gòn.
4- Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ.
5- Mục Sư Hồ Hữu Hoàng – Giáo Hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ.
6- Cụ Lê Quang Liêm – Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy.
7- Chánh Trị Sự Hứa Phi – Cao Đài chính thống – Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh.
Dưới đây là toàn văn bản Tuyên Bố chung:
Advertisements
 1. Âu Lạc
  11.05.2013 lúc 11:29 sáng

  Chống Trung cộng, bão vệ tổ quốc Việt Nam bằng mọi giá!

  Ảnh: Vietnamese Bloggers’
  Cộng sản Việt Nam, Việt cộng, đã bán nước cho Trung cộng! Người Việt Nam chúng ta đã mất nước! Bão vệ tổ quốc Việt Nam, bão vệ dân tộc Việt Nam hiện chỉ còn có công chúng, đồng bào Việt Nam. Nếu đồng bào Việt Nam chúng ta toàn quốc và khắp thế giới quyết lòng bão vệ tổ quốc, bão vệ dân tộc, chúng ta sẽ tồn tại. Nếu chúng ta thiếu ý chí, dân tộc Việt Nam phải tan rả. Việt Nam mất nước, mất chủ quyền quốc gia là việc đã xãy ra rồi, hiện nay, ngay giờ phút này!
  Bằng mọi giá, phải phá đổ bộ máy cai trị của Trung cộng ở Việt Nam
  Việt cộng miệng thì phản đối Trung cộng chiếm biển, lấy đảo, tấn công ngư dân Việt Nam, Trung cộng ra lệnh sang họp về hợp tác toàn phần, lãnh lệnh về Việt Nam thi hành, nhà nước Việt cộng gữi người sang Bắc Kinh nhận lệnh, Nguyễn Thiện Nhân là người đại diện đi Bắc Kinh nhận lệnh Trung cộng; Việt Nam đã mất nước!
  Tất cả chúng ta, người Việt Nam, tất cả đã mất nước. Đảng cộng sản, nhà nước cộng sản tất cả đã lộ mặt bán nước. Tất cả bọn này nay đều là tay sai của Trung cộng. Tám mươi sáu triệu người Việt Nam trong nước đang nằm dưới sự cai trị của Trung cộng. Hơn ba triệu người Việt Nam ngoài nước cũng là những người đã mất nước!
  Tất cả mọi việc hiện nay Việt cộng phải thi hành theo ý muốn của Trung cộng, kẻ xâm lăng Việt Nam. Tất cả mọi lời kêu gọi, thức tỉnh lương tri của bọn người bán nước đều vô nghĩa. Chúng không còn khả năng làm theo ý chúng muốn mà chúng phải tuân theo mọi chỉ thị của Trung cộng! Toàn dân Việt Nam muốn bão vệ mình phải bão vệ chủ quyền quốc gia, phải bão vệ đất nước. Tất cả những ai bão vệ chế độ – ngụy quyền Hà Nội – là bão vệ cho bộ máy cai trị mà Trung cộng đang dùng để cai trị đồng bào, nhân dân Việt Nam! Ngụy quyền Hà Nội hiện nay guồng máy cai trị mà Trung cộng đang dùng để xiết chặt sự cai trị của nó lên toàn thể nhân dân Việt Nam.
  Là người Việt Nam, không ai điên khùng đến nổi đi bão vệ cho bộ máy mà kẻ xâm lăng dùng để cai trị, tù đày, bắn giết mình, bắn giết anh em, đồng bào của mình.
  Chống bộ máy cai trị Việt Nam hiện nay chính là chống Trung cộng. Đảng cộng sản hiện nay không chỉ là một đảng bỏ đi mà chính nó đã bán nước Việt Nam, bán 90 triệu người dân Việt Nam cho Trung cộng! Bão vệ cho nhân dân đồng bào Việt Nam hiện nay không ai khác hơn, không ai ngoài đồng bào Việt Nam, trong nước và ngoài nước hổ trợ cho nhau, làm tất cả những gi mà 90 triệu dân Việt Nam có thể làm được.
  – Hơn tám mươi triệu dân Việt Nam trong nước đồng loạt đứng dậy
  – Hơn ba triệu người Việt ngoài nước nổ lực tối đa vận động toàn thế giới
  – Khi toàn dân Việt Nam chung lòng, triệu triệu người như một, chế độ cộng sản bán nước tức bộ máy cai trị, kềm kẹp mà Trung cộng đang dùng áp đặt lên toàn thể đồng bào Việt Nam nhất định phải tan rả.
  Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Vào Việt Nam
  Chúng tôi kêu gọi đồng bào Việt Nam khắp nước muôn triệu người cả nước như một, cả ba miền bắc trung nam, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày nhất định: Cả nước đồng loạt đứng dậy kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam, chế độ cộng sản nhất định phải tan rả. Phải kết liểu chế độ cộng sản bất lương, bất nghĩa, bất nhân này thì dân tộc Việt Nam mới mong được sinh tồn và phát triển.
  Chúng ta phải kêu gọi Liên Hiệp quốc vào Việt Nam để chận đứng sự can thiệp của Trung cộng vào nội tình Việt Nam.
  Muôn triệu lòng như một
  Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự tham gia, chung tay, chung sức, chung lòng trước hết của mọi bloggers, mọi công dân mạng, Vietnamese netizens. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn hãy dùng khả năng của mình, hãy dùng mọi phương cách, mọi sáng kiến, hãy dùng email theo cách thực hiện chuổi thiên linh, một người nhận được thông tin tiếp chuyển đến cho nhiều địa chỉ email khác mà các bạn biết. Bạn kế tiếp khi nhận được cũng tiếp tục làm như thế để nhanh chóng chuyển thông tin cần thiết ra toàn quốc, mọi miền đất nước.
  Chúng tôi tha thiết kêu goi quý vị tu sĩ các tôn giáo hãy liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy lên tiếng kêu gọi bổn đạo, tín hữu của tôn giáo mình, và kêu gọi tất cả mọi đồng bào Việt Nam hãy tích cực tham gia các công việc sau đây:
  1- Hãy thức tỉnh đồng bào Việt Nam khắp nước, những ai chưa biết về hiểm họa mất nước đã xãy ra của người Việt Nam chúng ta hiện nay: Nước Việt Nam đã rơi vào sự cai trị của Trung cộng. Người Việt Nam chúng ta đã thực sự mất nước và hoàn toàn mất chủ quyền quốc gia. Cai trị Việt Nam hiện nay là những chính sách của Trung cộng đưa ra, Việt cộng là kẻ thi hành!
  2- Toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta hãy tích cực tham gia công cuộc thức tỉnh gia đình của chiến sĩ, bộ đội, anh em trong quân đội về đại họa mất nước của Việt Nam. Hãy kêu gọi mọi anh em bộ đội, chiến sĩ trong quân đội hãy quả quyết đứng về phía nhân dân, đồng bào Việt Nam một khi đồng bào Việt Nam cả nước một loạt đứng dậy kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam.
  3- Đồng bào Việt Nam, mọi anh em chiến sĩ, bộ đội hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày nhất định, ngày đồng bào Việt Nam toàn quốc đồng loạt đứng dậy kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam.
  • Thảm sát Thiên An Môn đã không xãy ra năm 1987 nếu những binh sĩ, bộ đội trong quân đội của Trung cộng đứng về phía nhân dân Trung Hoa và sinh viên Trung Hoa.
  • Cuộc cách mạng mùa Xuân ở Ai Cập đã không thành công nếu xe tăng Ai Cập đã nổ súng vào nhân dân Ai Cập.
  Để bão vệ cho được sư sống còn của dân tộc Việt Nam, cuộc chiến đấu chống Trung cộng xâm lăng phải là cuộc chiến đấu một mất một còn của toàn thể dân tộc, cả bên trong lẫn bên ngoài nước, người Việt Nam trên khắp thế giới. Đồng bào Việt Nam khắp nước chúng ta ai cũng phải hiệp sức, hiệp lòng ngăn chận khả năng một Thiên An Môn có khả năng xãy ra.
  Toàn thể đồng bào chúng ta hãy tích cực tham gia vào công cuộc vận động toàn xã hội mà cụ thể:
  1- Xin mọi đồng bào hãy tích cực ủng hộ bằng hành động phong trào Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà các bạn trẻ Công Dân Tự Do đang tích cực khởi xướng.
  2- Đồng lúc xin mọi đồng bào, khắp nước trong mọi hoàn cảnh, mọi cơ hội hội thuận tiện hãy tích cực chủ động tham gia, giải thích tình hình cực kỳ đen tối của đất nước, đồng bào cho toàn thể anh em chiến sĩ, bộ đội trong quân đội khi thời hạn 2020 – chính thức sát nhập quyền cai trị Việt Nam vào dưới quyền cai trị của Trung cộng đang đến càng lúc càng gần.
  3- Hãy giải thích cho anh em bộ đội, chiến sĩ trong quân đội… trực tiếp hoặc gián tiếp qua gia đình của họ:

  • Xe tăng, các đơn vị bộ đội nhận lệnh bọn chính trị cộng sản xuống đường đàn áp đồng bào, vẫn hãy làm theo lệnh của chúng, bọn bán nước; hãy bố trí đội hình ngay trên đường phố, hiện trường, nhưng thay vì đàn áp đồng bào, hãy quay súng về phía những lực lượng côn đồ mặc áo công an cộng sản mà nã đạn, hãy tiếp sức với công chúng, đồng bào Việt Nam mà quét sạch hết lũ côn đồ, tay sai của bọn bán nước.
  • Thành công trong mục đích này là toàn dân Việt Nam chúng ta thành công trong mục đích kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam.
  • Chúng ta phải kêu gọi Liên Hiệp Quốc vào Việt Nam để giúp giả quyết vấn đề nội bộ của Việt Nam và thành lập một chính quyền Việt Nam mới hoàn toàn không cộng sản, đồng thời để ngăn chận Trung cộng đổ quân vào Việt Nam.
  Người Việt Nam tích cực chủ động giải quyết đại họa mất nước của người Việt Nam.
  Kinh nghiệm xương máu của người Việt Nam chúng ta trong gần một thế kỷ qua, nhất là trong chiến tranh Việt Nam, chính chúng ta phải chủ động giải quyến vấn đề Việt Nam bằng khát vọng của chính chúng ta. Chúng ta không để cho một quốc gia thù địch nào thao túng, không một cường quốc đặc biệt nào giải quyết vấn đề sống còn của chúng ta trên lưng, trên đầu của chúng ta.
  Nếu chúng ta chấp nhận xuôi tay theo vết xe cũ, vận mệnh chúng ta, vận mệnh con cháu chúng ta sẽ tiếp tục triền miên thống khổ như chính thế hệ đi trước và thế hệ của chúng ta hôm nay.
  Đồng bào Việt Nam, xin hãy ghi nhận giây phút lịch sử trọng đại này của Việt Nam: Mọi người Việt Nam chúng ta đang ở vào giai đoạn khởi đầu nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến đấu mang đầy tính sống còn này.
  Xin tất cả quý vị, xin tất cả bà con đồng bào hãy sốt sắng, tích cực tham gia vào công cuộc chung để bão vệ tổ quốc, sơn hà… cũng là để bão vệ cho chính mình, chính gia đình của mình và con cháu của chúng ta mai đây.
  Ngày 10 tháng 05 năm 2013
  Phong trào Tự Do – Công Lý cho Việt Nam

 1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s