Lưu trữ

Archive for the ‘Tâm Lý’ Category

Mọi người đều biết sợ (phần 1)

Gs. Nguyễn Hữu Chi (Danlambao) – Trong bài khảo luận này (gồm 3 phần), tôi sẽ trình bày một khía cạnh đặc biệt về tâm lý sợ hãi khi con người phải sống trong một xã hội khắt khe, hoặc phải đối phó với một chế độ độc tài toàn trị. Trước hết, để gợi ý, tôi xin đặt ra mấy câu hỏi như sau: Tại sao người đạo đức lại hay lo sợ, và ghét người vô đạo đức? Xem chi tiết…
Advertisements