Tài Liệu Quân Sử VNCH

Một số tài liệu quân sử Việt Nam Cộng Hòa

SVN Navy Coastal Security Service: The Gulf Raiders – (Trần Đỗ Cẩm) 
Thiết Giáp QLVNCH Tại Hạ Lào: Dấu Chân Chiến Mã … – (Trần Đỗ Cẩm) 
Vì Sao Tân Cảnh Thất Thủ? – (Cựu Đại Tá Hà Mai Việt) 
Đảo Chánh Ngày 1/11/1963 – (Phạm Bá Hoa) 
Mặt Trận Ban Mê Thuột – (Phạm Huấn) 
Cuộc Rút Quân Trên Đường Số 7 Ngày 17/3/1975 – (Phạm Bá Hoa) 
Thung Lũng Iadrang – (Hà Kỳ Lam)
Trận Làng Vei (Phần 1) – (Trần Ðỗ Cẩm)
Trận Làng Vei (Phần 2) – (Trần Ðỗ Cẩm)
Trận Làng Vei (Phần 3) – (Trần Ðỗ Cẩm)
Trận Làng Vei (Phần 4) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Trận Làng Vei (Phần 5) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Ðại Tá Ngô Tấn Nghĩa – Bình Thuận – (Hồ Ðinh)
Vết Xích Chiến Xa Trên Ðất Kontum – (Lê Quang Vinh – Chi Ðoàn 1/8)
Hổ Cáp – Gia Ðình 9 Kỵ Binh – (Hổ Cáp Trần Hữu Thành) 
Cuộc Ðổ Bộ Trong Lòng Ðịch – (Trung Tá Nguyễn Ðăng Hòa) 
Hải Long, Mặt Trận Miền Ðông Phan Thiết – (Mường Giang) 
Ðịa Phương Quân & Nghĩa Quân Bình Thuận – (Mường Giang) 
Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần – (Nguyễn Lý Tưởng)
Tướng Trần Thiện Khiêm … – (Trần Ngọc Giang)
Trận Ðánh Cuối Cùng Của Thiếu Sinh Quân … – (Nguyễn Anh Dũng & Lâm A Sáng)
Trung Úy Sơn – (Charles Kuralt – Hoàng Mai Ðạt chuyển ngữ)
Mùa Xuân Không Ðến – (Lê Bình)
Nguyên Văn bản Hiệp Ước Biên Giới Viêt – Hoa 1999
Oan Hồn Trên Xứ Huế – (Ngô Xuân Hùng chuyển ngữ)
Trận Phan Rang – (Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang)
The Easter Offensive (in English) – (Lt. Gen. Ngo Quang Truong) 
Ðảo Guam, 27 Năm Sau – Tuyên Úy Nguyễn 
Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn – Phạm Văn Liễu 
Ngày Quân Lực – Bùi Ðức Lạc 
Cái Chết Của Sử Gia Phạm Văn Sơn – Nguyễn Văn Dưỡng 
Trong Cảnh Sống Còn – Nguyễn Tấn Hưng 
Những Ngày Cuối Cùng Của Hải Vận Hạm Hậu Giang – Hoàng Sa NQT
Trận Phan Rang (Tháng 4/75) – Trương Dưỡng
Tây Nguyên Sóng Dậy – Bùi Ðức Lạc
Nhớ Về Tháng Tư 1975: Vùng IV Duyên Hải Những Ngày Cuối – Nguyễn Duyệt
Thiên Anh Hùng Ca – Bùi Ðức Lạc
Người Tù Trại Phong Quang – Ngô Xuân Hùng dịch
Phúc Trình Weyand (Phần 2) – Trần Ðỗ Cẩm dịch
Phúc Trình Weyand (Phần 1) – Trần Ðỗ Cẩm dịch 
Ban Mê Thuột: Những Ngày Ðầu Trong Tay Cộng Quân – Nguyễn Ðịnh
Biệt Hải: Chuyến Công Tác Thanh Hóa – Nguyễn Văn Kha 
Biệt Hải: Chuyến Công Tác Bầu Tró (Ðồng Hới) – V.12
Ðại Tá Ngô Thế Linh – Nhân Viên T 70 
Ban Mê Thuột Ngày Ðầu Chiến Cuộc – Nguyễn Ðịnh
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 8) – Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 7) – Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 6) – Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 5) – Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 4) – Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 3) – Phạm Văn Sơn
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 2) – Phạm Văn Sơn 
Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 1) – Phạm Văn Sơn 
Bí Mật Về Trận Thất Thủ Ban Mê Thuột – Lữ Giang 
Mặt Trận Tây Nguyên 1975 – Trung Tá Ngô Văn Xuân 
Những Ngày Cuối Cùng Trên Liên Tỉnh Lộ 7B – Khuyết Danh 
Nhìn Lại Trận Ðánh Ban Mê Thuột – Ðại Tá Nguyễn Trọng Luật 
Trung Ðoàn 44 Trong Mùa Hè Ðỏ Lửa – Trung Tá Ngô Văn Xuân 
Tết Mậu Thân Tại QÐ II – Ðại Tá Trịnh Tiếu 
Hoạt Ðộng Của BK Dù Tại Bắc Việt – Trung Tá Nguyễn Văn Vinh 
Bắc Việt Tấn Công Xuân Lộc – Hồ Ðinh 
Máu Lửa … Charlie – Ðoàn Phương Hải
Tướng Nguyễn Khoa Nam: Hồi ký của SQ tùy viên– (Lê Ngọc Danh) 
Chuyến Công Tác Cuối Cùng Của HQ 09 – (Hoàng Ðình Báu) 
Tưởng Niệm Cố Ðại Tá Ngô Thế Linh – (Ngô Xuân Hùng) 
Mùa Hè Ðỏ Lửa 72 – (Cọp Biển Trần Ngọc Nam) 
Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lăng – (Trung Tá Trần Văn Hiển) 
Poulo Wai – Ðột Kích Thám Sát Người Nhái – (Trịnh Hòa Hiệp) 
Liên Ðoàn Người Nhái – (Lê Quán) 
Giang Ðoàn 26 Xung Phong: Những Giòng Sông Cũ … – (Trần Ðỗ Cẩm) 
HQ 802- Những Ngày Cuối Trên Biển Ðông – (Vũ Quốc Công) 
Từ Ban Mê Thuột Ðến Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên – (Tôn Quang Tuấn) 
Những Kỷ Niệm Gia Ðình Với Tướng Nguyễn Khoa Nam – (Nguyễn Thái Dương) 
Thương Tiếc Viết Về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam – (Nguyễn Khoa Phước) 
Tướng Cao Văn Viên Kể Lại 2 Buổi Họp Lịch Sử Tháng 3/75 – (Vương Hồng Anh) 
Tưởng Niệm Tướng Trần Văn Hai (1) – (Người Lính Già) 
Những Giờ Phút Cuối Cùng Của Tướng Trần Văn Hai – (Trịnh Văn Ngạn) 
Chiến Ðấu Ðến Cùng – (Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi) 
Phong Cách Anh Hùng Của Tướng Phạm Văn Phú – (Nguyễn Ðông Thành) 
Tướng Lê Văn Hưng (2) – (Bà Lê Văn Hưng, nhũ danh Phạm Thị Kim Hoàng) 
Tướng Lê Văn Hưng (1) – (Dale Andrade) 
Thiên Thần Mũ Ðỏ Ai Còn Ai Mất – (Tướng Lê Quang Lưỡng) 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (2) – (Nguyễn Văn Tín) 
Tướng Lê Nguyên Vỹ (1) – (Thanh Sơn) 
Một Ngày Với Ðô Ðốc Chung Tấn Cang – (Phỏng Vấn – Phan Lạc Tiếp) 
Lực Lượng Ðặc Biệt Hải Quân: Sở Phòng Vệ Duyên Hải – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Mặt Trận Tam Biên 1972 – (Người Lính QLVNCH) 
Lam Son 719 Operation (in English) – (Maj. Gen. Nguyen Duy Hinh) 
Liên Ðoàn Ðặc Nhiệm “Hổ Biển” – (Lê Bá Thông) 
Quân Sử: Chuyện Tiểu Ðoàn 1 “Quái Ðiểu” TQLC – (Bao Bất Ðồng) 
Hải Sử: Trận Ba Rài – (Phan Lạc Tiếp) 
Bài Nói Chuyện Của Ðại Tướng Nguyễn Khánh – (Lê Ðình Cai dịch) 
Quân Sử: Thiếu Tướng Lê Minh Ðảo – (Nguyễn Tuyển) 
Quân Sử: Ngày Cuối Cùng Của Ðại Tá Lê Ðức Ðạt – (Vương Hồng Anh) 
Quân Sử: Biệt Cách Dù Và Quân Dù Trong Ngày 30-4-75 – (Vương Hồng Anh) 
Hồi Ký: Chuyến Di Tản Buồn – (Lê Bá Thông) 
Hồi Ký: Sanh Nam … Tử Bắc – (Cá Kình Nguyễn Văn Tâm) 
Thương Tiếc viết về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam – (Bào đệ Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam) 
Hồi Ký: Huế, Mậu Thân và Tôi – (Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán) 
Hồi Ký: Vì Sao Tôi Bỏ Quân Ðoàn I ? – (Trung Tướng Ngô Quang Trưởng) 
Hồi Ký: Ngày Tàn Cuộc Chiến – (Ðại Tá Lê Nguyên Bình) 
Biên Khảo: Ðường Mòn Hồ Chí Minh – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 1/6) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 2/6) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 3/6) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 4/6) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 5/6) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 6/6) – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử Hình Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 1) – (Trần Ðỗ Cẩm & Trần Hội) 
Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử Hình Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 2) – (Trần Ðỗ Cẩm & Trần Hội) 
Quân sử: Tống Lê Chân, Tiền Ðồn Quá Xa – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Phóng đồ Trận đánh tại Tống Lê Chân – (Trần Ðỗ Câm) 
Hình Ảnh Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào – Bài 1 – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào – Bài 2 – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào – Bài 3 – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào – Bài 4 – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân tại Hạ Lào – Bài 5 – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Phóng Ðồ Kế Hoạch Ðiều Quân Lam Sơn 719 – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Phóng Ðồ Các Trận Ðánh Của Biệt Ðộng Quân Tại Hạ Lào – (Trần Ðỗ Cẩm) 
Hồi Ký: Tô Phạm Liệu, người ở lại Charlie – (Phạm Anh Dũng) 
Mặt Trận Tân Cảnh – Kontum 1972 – (Ðại Tá Trịnh Tiếu) 
Cơn Uất Hạ Lào – (Bùi Ðức Lạc) 
Ðường Về Kotum – (Bùi Ðức Lạc) 
Tân Cảnh: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng – (Bùi Ðức Lạc) 
  
24. Lich Su VN 1945-2008:


http://vietnamsaigo n.multiply. com/ 
http://vietnamsaigo n.multiply. com/journal/ item/69 
 
25. Những đoạn vidéos này ghi lại đối thoại của anh Lữ triều Khanh tức Émile
một sĩ quan suốt đời phục vụ trong ngành tình báo, phản gián với những BK, 
vì thế những đoạn vidéos này rất hữu ích cho ai muốn tìm hiểu về công tác hậu địch. 
Fort Bragg 01
 

http://www.youtube. com/watch? v=-uxl-wdirgI 
Fort Bragg 02
 

http://www.youtube. com/watch? v=ToBrjwDdgio 
Fort Bragg 03
 

http://www.youtube. com/watch? v=xsWr4yE6myI 
Fort Bragg 04
 

http://www.youtube. com/watch? v=B1Z7CayFpFE 
Fort Bragg 05
 

http://www.youtube. com/watch? v=yDIuPMr3EwI 
Fort Bragg 06
 

http://www.youtube. com/watch? v=y1ikMiIfFss 
Hội ngộ tại Fort Bragg 07
 

http://www.youtube. com/watch? v=HopuvSsT6Q0 
Hội ngộ tại Fort Bragg 08 bis
 

http://www.youtube. com/watch? v=Dm6B7JVxWbM

http://www.youtube.com/watch?v=58W7-OEGQb8
http://www.flickr.com/photos/13476480@N07/sets/
http://www.youtube.com/watch?v=QCD3tQ4BQn0
http://www.youtube.com/watch?v=VlOgJNjQoEY
http://www.youtube.com/watch?v=xuQDQSQWpo4
http://www.youtube.com/watch?v=QZYwzWwfgGI

Tướng lãnh QLVNCHDanh Sách (1)
Danh Sách (2)
Gốc Trường Võ Bị
Gốc Gác Võ Bị
Tướng Lãnh 1967
Tướng Lãnh 1974
Tốt Nghiệp USACGSC
Nhất, Nhì
Thiên Tài Quân Sự
Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự VN
Lê Văn Tỵ
Nguyễn Văn Hinh
Trần Văn Đôn
Nguyễn Văn Vỹ
Dương Văn Minh
Dương Văn Đức (1)
Dương Văn Đức (2)
Đỗ Cao Trí (1)
Đỗ Cao Trí (2)
Đỗ Cao Trí (3)
Đỗ Cao Trí (4)
Đỗ Cao Trí (5)
Đỗ Cao Trí (6)
Đỗ Cao Trí (7)
Đỗ Cao Trí (8)
Nguyễn Viết Thanh (1)
Nguyễn Viết Thanh (2)
Nguyễn Viết Thanh (3)
Nguyễn Văn Thiệu (1)
Nguyễn Văn Thiệu (2)
Nguyễn Khánh
Chung Tấn Cang
Lâm Ngươn Tánh
Đặng Văn Quang (1)
Đặng Văn Quang (2)
Đặng Văn Quang (3)
Cao Văn Viên (1)
Cao Văn Viên (2)
Cao Văn Viên (3)
Trần Thiện Khiêm (1)
Trần Thiện Khiêm (2)
Trần Thiện Khiêm (3)
Cao Hảo Hớn
Trần Thanh Phong
Bùi Đình Đạm
Trần Văn Trung
Nguyễn Hữu Có
Võ Văn Cảnh
Linh Quang Viên
Trần Văn Minh
Vũ Ngọc Hoàn
Vĩnh Lộc (1)
Vĩnh Lộc (2)
Lê Nguyên Khang (1)
Lê Nguyên Khang (2)
Nguyễn Đức Thắng
Tôn Thất Đính
Phạm Văn Đổng
Ngô Dzu
Nguyễn Xuân Trang
Nguyễn Văn Quan
Trần Ngọc Tám
Hoàng Văn Lạc
Huỳnh Văn Cao
Nguyễn Văn Chuân
Phan Trong Chinh
Hoàng Xuân Lãm
Lữ Mộng Lan
Lâm Quang Thơ
Lâm Quang Thi (1)
Lâm Quang Thi (2)
Lâm Quang Thi (3)
Dư Quốc Đống
Nguyễn Văn Minh (1)
Nguyễn Văn Minh (2)
Nguyễn Văn Minh (3)
Nguyễn Cao Kỳ
Nguyễn Bảo Trị
Ngô Quang Trưởng (1)
Ngô Quang Trưởng (2)
Ngô Quang Trưởng (3)
Ngô Quang Trưởng (4)
Đổng Văn Khuyên
Trần Văn Chơn
Nguyễn Văn Toàn
Phạm Văn Phú (1)
Phạm Văn Phú (2)
Đỗ Kế Giai
Nguyễn Khoa Nam (1)
Nguyễn Khoa Nam (2)
Nguyễn Ngọc Loan (1)
Nguyễn Ngọc Loan (2)
Nguyễn Ngọc Loan (3)
Nguyễn Ngọc Loan (4)
Trương Quang Ân (1)
Trương Quang Ân (2)
Lê Quang Lưỡng (1)
Lê Quang Lưỡng (2)
Bùi Thế Lân
Lê Văn Hưng (1)
Lê Văn Hưng (2)
Phan Đình Thứ (Lam Sơn)
Nguyễn Văn Phước
Lê Nguyên Vỹ (1)
Lê Nguyên Vỹ (2)
Trần Văn Hai (1)
Trần Văn Hai (2)
Lý Tòng Bá
Trần Quang Khôi (1)
Trần Quang Khôi (2)
Trần Quang Khôi (3)
Lê Minh Đảo
Đỗ Kiến Nhiễu
Hoàng Cơ Minh (1)
Hoàng Cơ Minh (2)
Trần Văn Nhựt
Nguyễn Văn Điềm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s